Geschiedenis

Oorspronkelijk bestond Berlijn uit twee steden: Berlijn en Cölln.

De Geschiedenis van Berlijn

De Naam Berlijn is waarschijnlijk afkomstig van het Slavische woord ‘berl’ dat moeras betekent.

Geschiedenis BerlijnCölln is afgeleid van Colonia, hiermee kan een kolonie van Berlijn bedoeld zijn, maar het zou ook een herinnering van de eerste bewoners aan hun stad van herkomst kunnen zijn, namelijk Keulen.

Rond de Tijd 1230 hebben de graven Johan I en Otto III de stad Berlijn-Cölln gesticht. Helaas zijn de aktes van de stichting niet bewaard gebleven.

In 1307 besloten de twee gemeenschappen samen te gaan, en in 1400 hadden de plaatsen in totaal 8000 inwoners.

Op de Petriplatz werden in 2008 resten van een houten balk gevonden, afkomstig van een eik die in 1192 moet zijn afgekapt.

Beide stadsdelen sloten in 1307 in verdrag tot betere samenwerking, maar beide delen hadden nog wel een aparte bestuursraad.

Vanaf 1319 werd er lang en bloedig gestreden om het gebied Brandenburg door diverse vorstenhuizen, en in 1411 Vroeg het volk de keizer van het Heilige Roomse Rijk hen te helpen.

In 1415 werd Frederik van Hohenzollern op het Concilie van Konstanz door Koning Sigismund benoemd tot keurvorst van Brandenburg. Dit vormde het begin van de 550-jarige geschiedenis van de dynastie van de famile Hohenzollern.

De beroemdste straat in Berlijn werd in 1647 ontworpen.

Om een betere verbinding met de Tiergarten, de belangrijkste dierentuin in de stad, te krijgen. Vanaf de Hundebrücke werd een laan aangelegd, met zes rijen linden en notenbomen. De passende naam van de laan, Unter den Linden. Dit is ook vandaag nog één van de belangrijkste straten in Berlijn.

De laan werd pas in het jaar 1673 naar zijn huidige vorm verlegd.
Brandenburger TorDoor de kroning van Keurvorst Frederik III tot koning Frederik I van Pruisen in 1701, kreeg Berlijn de status van hoofdstad van Pruisen.

Aan het einde van het negentiende eeuw zorgde de snelle economische groei voor een toename van het stedelijke bevolking.

Tussen 1819 en 1840 groeide de inwonersgetal van 201.000 naar 328.000.

op 18 januari 1871 stichtte Otto von Bismarck het Duitse Rijk, met Berlijn als rijkshoofdstad.

Na het einde van de eerste Wereldoorlog werd in Berlijn de republiek uitgeroepen, mede omdat keizer Wilhelm II naar Holland vluchtte, en werd afgezet.

In 1927 maakte Fritz Lang in de filmstudio’s van Babelsberg in Potsdam de duurste Film van die tijd, Metropolis, die vandaag de dag bekend staat als een meesterwerk.

Na de machtsgreep van de nationaalsocialisten in 1933 werd Berlijn de hoofdstad van het Derde Rijk.

De nazi’s gebruikten de Olympische zomerspelen van Berlijn in 1936 als Propagandadoeleinden, het geen door het optreden van Jesse Owens, de donker getinte Amerikaan, die vier gouden medailles won, niet geheel lukte.

De Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna

Er Waren voor en in de Tweede Wereldoorlog, plannen om Berlijn tot wereldhoofdstad van het groot Germaanse Rijk te maken, waarbij de naam zou worden veranderd in Germania.

Door de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog, en de Russische aanval op de stad, die volgde tot grote verwoestingen, is hier niets van gekomen.

Ijzeren GordijnStraat voor straat werd de stad veroverd, en tienduizenden soldaten en burgers kwamen om.

Adolf Hitler pleegde op 30. april 1945 zelfmoord in een bunker onder Berlijn, een paar dagen daarna capituleerde Duitsland.

De verwoesting van Berlijn was enorm, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, wat je vandaag de dag nog kunt zien aan de Gedächtniskirche, die bewust bleef staan in de verwoeste toestand, zodat iets degelijks nooit meer zou gebeuren.

Tijdens de Conferentie van Potsdam in 1945 werd Berlijn, net als de rest van Duitsland, in vier sectoren verdeeld: een Sovjet-Russische, een Amerikaanse, een Britse en een Franse sector.

In 1948 blokkeerden de Sovjetautoriteiten de westelijke sectoren, in de hoop de hele stad te annexeren.

Het was voor mensen uit de drie westelijke sectoren verboden door de sector van de Sovjet-Unie te reizen, en zo kon ook voedsel en brandstof het westelijke gedeelte van de stad niet bereiken.

Door een luchtbrug vanuit het westen, werd de blokkade omzeild, en enkele weken later werd de blokkade opgeheven.

in 1949 werd de Bondsrepubliek Duitsland, met als hoofdstad Bonn, opgericht, bestaande uit de Franse, Engelse en Amerikaanse sector.

De Sovjet-sector werd omgevormd tot de Duitse Democratische Republiek (DDR).